Organizator concurs

Concursul organizat pe pagina de Instagram Lagoo Snagov, în colaborare cu forevermore_ro este conceput şi administarat de către LAGOO EVENTS SRL.

Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

Locul de desfășurare a concursului

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina de Instagram Lagoo Snagov. Pentru a participa la acest concurs, este necesar să aveţi cont de utilizator pe site-ul www.Instagram.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume / prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.

Perioada de desfășurare a concursului

Intervalul de desfășurare al prezentului concurs este 14.02.2022 – 24.02.2022, orele 20:00.
Mecanismul pentru desemnarea câștigătorilor este:
• tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul unei platforme online, dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform mecanismelor descrise în regulament. Rezultatele extragerilor vor fi publicate pe pagina de Instagram în data de 25.02.2022, pana la orele 21:00.

Înscrierea în concurs

Pentru a participa la concurs, în funcţie de specificul acestuia, participanţii trebuie:

 1. Să deţină un cont de utilizator pe site-ul Instagram.com cu nume / prenume real, să se afle la data aleasă pentru shooting în locația Lagoo Snagov, în format de cuplu;
 2.  Să fie fani ai paginilor de Instagram menţionate mai sus;
 3. Să acceseze regulamentul concursului şi să urmeaze instrucţiunile descrise pentru a participa;
 4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
 5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
 6.  Prin înscrierea la concurs, participantul garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani şi că poate dovedi ulterior cu acte.
 7.  Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.
 8. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.
 9. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

Dreptul de participare

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie . Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

Premii

 1. Premiul constă într-un photo shooting de cuplu, în locația Lagoo Snagov. Premiul are valoarea totala cumulată de 1000 RON.
 2. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
 3. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 24 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

Protecția datelor personale

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

 1.   Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, al adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, număr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
 2. Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
 3. Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
 4. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
 5. Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Litigii

 1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
 2. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.
 3. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
 4. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
 5. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
 6. Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
 7. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
 8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
 9. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.

Mecanismul concursului

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
Pași de urmat pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate:
1. Follow paginilor: Lagoo Snagov & forevermore_ro.
2. Dă tag unui prieten în comentariul lăsat.
*Optional: share pe story pentru o șansă în plus.